Fyzioterapeutka: DiS. Veronika Procházková

Vystudovala jsem Střední zdravotní školu v Praze, poté jsem pokračovala nástavbovým studiem fyzioterapie v Příbrami. Jelikož jsme byli posledním ročníkem fyzioterapeutů na VOŠ se stejnými osnovami, jako mají studenti na VŠ, chvili jsem se rozhodovala, zda-li investovat čas do studii a vlastnit titul vyšší, a nebo se dát cestou praxe, kurzů a získávání zkušeností. Fakt, že zkušenosti jsou nepřenosné, mě dovedl k tomu, že jsem se rozhodla pro volbu druhou.


Pracovala jsem jako fyzioterapeutka 10 let ve VRÚ, částečným úvazkem přibližně 1 rok na ARO, JIP, NIP s dospělými všech možných diagnóz,  dále 2 roky v cizině, kde jsem se začala více věnovat dětem, a nyní 1 rok pracuji na víceméně dětské Neurorehabilitační klinice v Praze. 


Absolvovala jsem řadu kurzů a seminářů, z nichž nejvíce si cením těchto vybraných:

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy 

Kvadrupedální lokomoce v prevenci funkčních poruch osového aparátu
Manuální lymfodrenáže
Kraniosakrálni terapie 
Tape, Bobath, Viscerosomatické vztahy, Feldenkraisova metoda
Therasuit terapie - speciálně ucelená terapie,zaměřená nejen na psychomotorický vývoj 
Fyzioterapie u dysfunkce svalů dna pánevniho a inkontinence
Principy pohybového konceptu spiraldynamic


Celkově na svět a lidi v něm žijící pohlížím holisticky. Domnívám se, že vše souvisí se vším. Ve volném čase ráda sportuji, trávím čas s dcerou a rodinou.