Sestra: Mgr. Jana Šigutová

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Praze a bakalářský obor Ošetřovatelství na Jihočeské univerzitě. Posledních 5 let jsem pracovala v ambulanci PLDD na Středisku zdraví v Dobříši. Jsem držitelkou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Jsem vdaná a mám tři děti, které zabírají většinu mého volného času. Pokud ještě nějaký čas zbyde, věnuji se skautingu jako vedoucí střediska. Ráda odpočívám u dobrých knih, ručních prací anebo na lyžích, v létě jako vedoucí na dětských táborech.

 

Vzdělání a kvalifikace:

 

1996 – 2000    

Střední zdravotnická škola, obor – všeobecná sestra

 

2000 – 2003

ošetřovatelství   

Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor - získání titulu Bc.  

 

od 2013

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

 

2015

Kurz laktačního poradenství

 

2018     

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Ústav sv. J. N. Neumanna v Příbrami, obor Ošetřovatelství, získání titulu Mgr.

 

Řada certifikovaných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, mj. Očkování, Kurz v neonatologii, První pomoc u dětí, Traumatologie, Aromaterapie, …

 

Děkujeme.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Zavřít